Projects

λ in ~/projects

-> ls_

Шагайны дүрс таних

computer vision, python

Гүн сургалтын арга ашиглан зурагнаас шагайг илрүүлж таних

Дэлгэрэнгүй ->

Гарын хэлбэр таних

python, computer vision

Камераар орж ирж буй зургаас гарын хэлбэрийг таних

Дэлгэрэнгүй ->

WSL ArchLinux

windows, linux

Arch Linux үйлдлийн системийг WSL орчинд ашиглах

Дэлгэрэнгүй ->

Audio Transcription

php, laravel, crowd source

Олон нийтийн оролцоотойгоор аудио файлыг бичвэрт буулгах.

Дэлгэрэнгүй ->

/