Projects

λ in ~/projects/audio_transcription

-> cat README.md

Audio Transcription

---

2018-01-01

[php, laravel, web app, school project]

---

Олон нийтийн оролцоог (crowd source) ашиглан аудио файлыг сонсож бичвэрт буулгуулах веб апп.

Хоёр төрлийн даалгавартай:

  • Аудио файлыг сонсож, бичвэрт буулгах
  • Бусдын бичвэрт буулгасан аудио файлыг сонсож, бичвэртэй нь харьцуулж зөв эсвэл буруу гэж ангилах

- Хэрэгцээт холбоосууд -